Kurumsal Danışmanlık

 

Kurumların performansı ve verimliliği İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının etkinliği ile doğrudan ilişkilidir. HRM Danışmanlık, şirketlerin insan kaynakları fonksiyonlarına yönelik olarak firmalara özel sistemler kurmaktadır. Bu sistemler modüler olarak  (ayrı ayrı) kurulabildiği gibi bütünsel olarak da projelendirilebilmektedir.

Firmaların kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmaları, karlı ve sürdürülebilir sonuçlar elde edebilmeleri amacıyla, HRM Danışmanlık tarafından kurulabilen İK modülleri:

 • İşe Alım ve Oryantasyon  Modülü
 • Performans Yönetimi Modülü
 • Kariyer Yönetimi Modülü
 • Eğitim Yönetimi Modülü
 • Ücret Yönetimi Modülü

  Bu modüller kapsamında ya da bağımsız olarak uygulanabilen alt modüller:
 • Kurumsal Görünüm Araştırması (Kurumsal check-up)
 • İş analizlerinin yapılması
 • Görev tanımlarının oluşturulması
 • Organizasyon şemasının oluşturulması
 • Çalışan memnuniyeti anketi
 • İşe alım sisteminin kurulması
 • Oryantasyon programının oluşturulması
 • Ücret araştırması
 • Ücret sisteminin oluşturulması
 • İşgücü yedekleme ve kariyer planlama sisteminin oluşturulması
 • Yetenek havuzunun oluşturulması
 • Performans değerlendirme sisteminin kurulması
 • Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması
 • Eğitim sisteminin kurulması
 • Ödül ve uyarı sisteminin oluşturulması
 • İK yönetmeliğinin hazırlanması (şirket İK politikaları ve kuralları, yetki tanımlamaları, vs)
 • Yetkinlik Sözlüğünün Oluşturması
 • Kurum kültürü analizi
 • İnsan kaynakları biriminin kurulması ve İK ekibinin yetiştirilmesi
 • Değerlendirme Merkezi
 • Kişilik envanteri uygulaması
 • El-göz koordinasyon testi
 • İş Hukuku danışmanlığı
 • Yeni Ufuklar- Outplacement

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir