Kurumsal Danışmanlık Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş çevremize baktığımızda birçok kişi ya da firmanın “Kurumsal Danışmanlık” hizmeti verdiğini görüyoruz. Peki bir firma, danışmana ihtiyaç duyuyorsa bunu nasıl aramalı ve seçmeli?

Firmaların çoğu farklı gereksinimleri için mutlaka bir danışman arayışına geçmiştir. Firmaları danışman seçimi konusunda yaşadıkları deneyimler açısından üçe ayırabiliriz.

1) Çok farklı türde danışmanlarla görüşüp kafası iyice karıştığı için sorununu kendi yöntemleriyle çözmenin daha güvenli olacağını düşünerek vazgeçenler

2) Bir danışman seçerek hayal kırıklığına uğrayıp, bir daha hiç danışman seçmemeye karar verenler

3) Doğru danışmanı seçerek ve danışmanı verimli şekilde kullanmayı becererek gereksinimini karşılamış ve değişim / gelişim süreçlerini başarıyla yürütenler

Danışmanlar gizlilik prensibiyle çalıştıkları ve bilgiyi parayla sattıkları için onların ne bilip bilmediğini, ya da size faydalı olup olamayacağını anlamak da zordur. Danışmanı bir yöneticiyi işe alır gibi alamazsınız. Ona soru sorsanız bile ancak anlaşma yaptıktan sonra size cevap verir. Peki danışman seçerken nelere dikkat edebilirsiniz?

Aslında, şirketlere/kurumlara herhangi bir konuda verilen danışmanlık hizmeti “kurumsal danışmanlık” olarak adlandırılabiliyor. Örneğin firmalara bilgi teknolojileri alanında hizmet verenler, ERP’ciler, telekomünikasyon şirketleri, yönetim danışmanları, kalite danışmanları, finans sektörü gibi farklı alanlarda hizmet veren firmalar kurumsal danışmanlık yaptığını vurguluyor. Ancak bizim burada kastettiğimiz, kurumu müşterileri, tedarikçileri, ortakları, yönetim yapısı, insan kaynakları ve yarattığı değerleri ile bir bütün olarak geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmeti vermektir.

Danışmanlık hizmetine gereksinim duyduğunu fark eden bir firma, almak istediği hizmeti kendine göre tanımlayacaktır. Ancak kurumsal danışman öncelikle bu tanımın doğru olup olmadığını tespit etmek durumundadır. Örneğin bir firma “Bizim üretimimizde ciddi bir sorun var. İşler aksıyor, gecikiyor” diye yola çıkarak bu konuyu çözecek bir danışmanlık hizmeti aramaya başlayabilir. Ancak ilk incelemelerden sonra bunun aslında tamamen yönetsel süreçlerle ve insan kaynakları ile ilgili olduğu ortaya çıkabilir.

Dolayısıyla danışmanın öncelikle kurumsal boyutta konuyu ele alarak incelemesi sorunun gerçek nedenlerini tespit etmesi çok önemlidir. Kalanı ise sadece en iyi çözümü seçerek firmaya uygun bir iyileştirme planı oluşturup uygulamaktır. Yani danışmanlıkta en önemli aşama, firmanın kapsamlı bir şekilde incelenip analizlerin yapıldığı birinci aşamadır. Biz bunu “Kurumsal Görünüm Araştırması” olarak adlandırıyoruz. Yani iyi bir kurumsal check-up ile teşhisi koyabilmek… Gerisi ise en uygun tedavi yöntemini seçerek, ilaçların doğru zaman ve dozda içilmesine eşlik etmek.

Dolayısıyla benim kurumsal danışman seçmek isteyenlere önerim, firmada yönetim düzeyinde yaşamakta olduğunuz sorununuz ne olursa olsun;

1. Seçeceğiniz danışmanınız kurumsal altyapı ve vizyona sahip olsun. Tek bir konuda uzmanlık edinmiş danışmanları tedavi yöntemine karar verdikten sonra uygulama aşamasında kullanmak daha yararlı olacaktır.

2. Danışmanınız farklı yönetsel süreçleri yorumlayabilecek bilgi ve deneyime sahip olsun.

3. Danışmanınız baştan sona birden fazla projeyi bitirmiş ve uygulamaya almış olsun.

4. Referanslar çok önemlidir. Danışmanınızdan hizmet almış kurumlardan mutlaka bilgi alın.

5. Özellikle uzun vadeli projelerde, birey yerine kurumlardan danışmanlık almayı tercih edin. Bireysel danışman seçecekseniz, günün birinde iş bulup sizi ortada bırakmayacağından ya da herhangi bir sorundan ya da yoğunluğundan dolayı bir süre gelemediği durumlarda projenin kesintiye uğramayacağından emin olun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir