İzmir’de Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Eğitimi Başlıyor

Muhasebe departmanı çalışanlarının yılsonu işlemlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla hazırlanan “Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri” eğitimi 24 Kasım tarihinde başlıyor. Handan Demirmen’in eğitmenlik yapacağı eğitimin içeriği şöyle:

 • Dönen Varlıkların Değerlemesi(kasa,banka,menkul kıymetler)
 • Kasa Banka farklarının değerlemesi ve muhasebe kayıtları
 • Alacaklarla ilgili Değerleme İşlemleri
 • Akreditiflerin Değerlemesi
 • Stokların kontrolü ve Stoklarda Değerleme
 • Enflasyon düzeltmesinin stoklara etkisi
 • Dönem Sonu Stok Sayım Farkları
 • Değersiz Alacaklar
 • Dönem ayırıcı hesaplar(Gelecek Ay/Yıl giderlerinin ayrıştırılması)
 • Dönemsellik ilkesine göre gelir ve gider tahakkukları
 • Alacak ve Borçların değerlenmesi
 • Kur farklarının hesaplanışı
 • Reeskont işlemleri
 • Şüpheli alacakların kontrolü ve karşılık ayırma
 • Kıdem tazminatı karşılıkları
 • Amortisman hesapları kontrolü /Özel maliyetler
 • Banka Kredileri değerlemesi
 • Borç ve alacakların vadelerine göre uygun hesaplara aktarımı
 • Maliyet hesaplarının kontrolü ve gelir hesaplarına aktarımı
 • Gelir tablosu hesaplarının oluşturulması(600lü hesaplara aktarım) ve Kapatılması
 • Kanunen kabul edilmeyen giderlerin kontrolü(vergi matrahı açısından önemi)
 • Yenileme Fonu kontrolü(Amortismana tabi iktisadi kıymet satışlarının kontrolü)
 • Kar/Zarar hesaplarının kapanışı ve karın oluşturulması
 • Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkları
 • Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri
 • Nazım hesaplar kontrolü
 • Gelir Tablosu ve Bilanço oluşturma
 • Tüm hesapların kapanışı

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir