Günde 7,5 Saat veya Daha Az Çalışmaya Yeni Yönetmelik

 Resmi Gazete’ de yeni yayınlanan ve 3 ay sonra yürürlüğe girecek olan “Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami 7,5 Saat veya Daha Az Çalışması Gereken İşler Hakkında Yönetmeliği” kapsamında, işverenler 7,5 saat ve daha az çalışma gerektiren işlerde çalışacak personeli, işe başlamadan önce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirmekle yükümlü olacak .

Bu işlerde çalıştırılanlar, günlük azami iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılamayacak.

Yeni yönetmeliğe göre günde azami 7,5 saat çalıştırılabilecek işler şöyle:

“Kurşun ve arsenik işleri, cam sanayi işleri, cıva sanayi işleri, çimento sanayi işleri, kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler, çinko sanayi işleri, bakır sanayi işleri, alüminyum sanayi işleri, demir ve çelik sanayi işleri, döküm sanayii işleri, kaplamacılık işleri, karpit sanayi işleri, asit sanayi işleri, akümülatör sanayi işleri, madenlere su verme işleri, kauçuk işlenmesi işleri, yeraltı işleri (kanalizasyon ve tünel yapımı gibi), maden ocakları işleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler, gürültülü işler (gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin değerini (8h=85 dB(A)) aşan işler), su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler, pnömokonyoz yapan tozlu işler, tarım ilaçları (tarım ilaçları kullanımı işleri).”

Ayrıca, bunların içinde 7,5 saatten az olanlar da şöyle belirlendi:

“-Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dahil): 20-25 (20 hariç) metre derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 7 saat-25-30 (25 hariç) metre derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat-30-35 (30 hariç) metre derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat-35-40 (40 hariç) metre derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat-Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saat.

-Cıva işlerinde: Cıva izabe fırınlarında görülen işler ile elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işler 6′şar saat.

-Kurşun işleri: Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işleri 4 saat karbon sülfür işleri karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler 6 saat.

-İnsektisitler: Karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işleri 6 saat.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir