Y Kuşağı ve Perakende Sektörü

Hepimizin artık yakından tanıdığı ve tanımak zorunda olduğu, birçok seminere, kongreye, konferansa ve akademik çalışmalara konu olan; benim de onlardan bir tanesi olduğum Y kuşağını ben de bu yazımda Perakende Sektörü içerisinde ele almak istiyorum.

X kuşağı döneminde Perakendecilik; üretici ile tüketici arasında aracı bir köprü göreviyle yetinirken, her alanda artan rekabet 1980’li yıllardan itibaren Perakende sektöründe de hızla kendini göstermeye başlamıştır. Birçok Perakendeci kuruluş artık sadece hizmet vermenin yeterli olmadığının, güvene dayalı kaliteli hizmetin fark yaratacağının farkındadır. Bu sebeple kuruluşlar; kariyer hedeflerini Perakende sektöründe planlayan Y kuşağına ihtiyaç duymaktadır. Kuruluşların hızla artan bu ihtiyacı da yeni mezunlar için yeni çalışma alanları demektir.

PeryönEge 9. Ege İnsan Yönetimi Zirvesi 21 Eylül 2012’de

Peryön Ege Bölgesi Şubesi’ nin düzenlediği Ege İnsan Yönetimi Zirvesi’ nin dokuzuncusu  21-22 Eylül 2012 tarihlerinde TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ’NDE gerçekleştirilecek.