Yeteneğe Ulaşmak – 2

İlk yazımda (Yeteneğe Ulaşmak-1)    sizlere, şirketlerin uyguladıkları seçme ve yerleştirme süreçlerinden bahsettim.Bu bölümde de yetkinlik bazlı mülakatlarda öne çıkan detayları ve bir sonraki adım olan,iş teklifi aşamasında yapılması gerekenleri sizlere aktaracağım.

Mülakat boyunca adayın kendini rahat hissedebilmesi için mülakat yapan kişi ile aday arasında 1 – 1,5 metre mesafe olması, mülakatçının uygun duruş ve oturuş şekli benimsemesi, sürekli bir göz teması kurması, ilgili yüz ifadesi ile cesaretlendirici bir ses tonu kullanması önemlidir. Görüşmeye adayı rahatlatıcı bir giriş yapmak gerekmektedir. Görüşmenin başında adaya görüşme süresi, zamanı ve pozisyon hakkında kısaca bilgi vermek yararlı olacaktır. İyi bir konuşmacı olmanın öncelikle iyi bir dinleyici olmaktan geçtiği unutulmamalıdır.

Yeteneğe Ulaşmak – 1

İşimizin en önemli kaynağı insandır. Şirketler, önemli olduğu kadar aynı zamanda kıt bir kaynak olan yeteneğe ulaşabilmek için büyük çabalar göstermektedir. Günümüzde sahip olunan entelektüel sermaye ve kalifiye çalışanlar şirket değerlemelerinde önemli bir paya sahiptir. Seçme ve yerleştirme süreçlerinin temel amacı en yüksek nitelikteki adayları bularak onları cezbetmek suretiyle organizasyonlara dahil etmek olarak tanımlanabilir. Doğru pozisyona doğru kişiyi yerleştirebilmek için kullanılan en önemli araçlardan biri mülakattır. Mülakat, işe seçme ve yerleştirme yöntemleri arasında en yaygın kullanılanıdır. Mülakat ile birlikte farklı seçim yöntemleri kullanılsa da mülakattan elde edilen verilerin son kararı vermede daha etkin bir rol oynadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kurumsal Danışmanlık

 

Kurumların performansı ve verimliliği İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının etkinliği ile doğrudan ilişkilidir. HRM Danışmanlık, şirketlerin insan kaynakları fonksiyonlarına yönelik olarak firmalara özel sistemler kurmaktadır. Bu sistemler modüler olarak  (ayrı ayrı) kurulabildiği gibi bütünsel olarak da projelendirilebilmektedir.

Firmaların kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmaları, karlı ve sürdürülebilir sonuçlar elde edebilmeleri amacıyla, HRM Danışmanlık tarafından kurulabilen İK modülleri:

 • İşe Alım ve Oryantasyon  Modülü
 • Performans Yönetimi Modülü
 • Kariyer Yönetimi Modülü
 • Eğitim Yönetimi Modülü
 • Ücret Yönetimi Modülü

  Bu modüller kapsamında ya da bağımsız olarak uygulanabilen alt modüller:
 • Kurumsal Görünüm Araştırması (Kurumsal check-up)
 • İş analizlerinin yapılması
 • Görev tanımlarının oluşturulması
 • Organizasyon şemasının oluşturulması
 • Çalışan memnuniyeti anketi
 • İşe alım sisteminin kurulması
 • Oryantasyon programının oluşturulması
 • Ücret araştırması
 • Ücret sisteminin oluşturulması
 • İşgücü yedekleme ve kariyer planlama sisteminin oluşturulması
 • Yetenek havuzunun oluşturulması
 • Performans değerlendirme sisteminin kurulması
 • Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması
 • Eğitim sisteminin kurulması
 • Ödül ve uyarı sisteminin oluşturulması
 • İK yönetmeliğinin hazırlanması (şirket İK politikaları ve kuralları, yetki tanımlamaları, vs)
 • Yetkinlik Sözlüğünün Oluşturması
 • Kurum kültürü analizi
 • İnsan kaynakları biriminin kurulması ve İK ekibinin yetiştirilmesi
 • Değerlendirme Merkezi
 • Kişilik envanteri uygulaması
 • El-göz koordinasyon testi
 • İş Hukuku danışmanlığı
 • Yeni Ufuklar- Outplacement