İEÜ ve PERYÖN’den 1. İnsan Kaynakları Zirvesi

“Kuşaklar Denklemi ve İş Dünyası”

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) Ege Şubesi işbirliği ile düzenlediği 1. İnsan Kaynakları Zirvesi 10 Mart 2016’da gerçekleşti. “Kuşaklar Denklemi ve İş Dünyası” temalı zirvede İş Dünyasından katılımcılar ve akademisyenler özellikle X ve Y kuşağının özellikleri, beklentileri ve iş hayatına bakışı üzerinde dururken yakında iş dünyasında yer alacak olan Z kuşağına da hazırlı olunması gerektiğini belirttiler.

PeryönEge 9. Ege İnsan Yönetimi Zirvesi 21 Eylül 2012’de

Peryön Ege Bölgesi Şubesi’ nin düzenlediği Ege İnsan Yönetimi Zirvesi’ nin dokuzuncusu  21-22 Eylül 2012 tarihlerinde TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ’NDE gerçekleştirilecek.