Performans Değerlendirme Sisteminde Balanced Scorecard (Kurumsal Karne)

İşletmeler, çalışanlarının ve işletmenin performansını ölçmek için değerlendirme sistemleri üzerine uzun yıllardır çalışmaktadır. Geleneksel performans değerlendirme sistemlerinde, sadece finansal boyutların ölçülmesinden kaynaklı eksiklikler ve yetersizliklerin gözlemlenmesi nedeniyle işletmeler, kendilerine en uygun değerlendirme sistemini oluşturmak için yeni arayışlara

Hedef ve Yetkinliklere Dayalı Performans Değerlendirme Sistemi Eğitimi

HRM İzmir, 25 Haziran 2013 de genel katılıma açık olarak Performans Değerlendirme Sistemi eğitimi düzenliyor.

Bu eğitim özellikle 2013 ün ilk 6 ayını değerlendirmek ve 2. yarısında performans sistemlerini revize etmek isteyenler veya 2014 yılına performans sistemini kurmuş olarak girmek isteyenlere yönelik olarak hazırlandı. Eğitime, insan kaynakları yönetici ve uzmanlarının yanı sıra bireysel açıdan performansını değerlendirmek ve performans değerlendirmeleri profesyonelce yürütmek isteyen yönetici ve sorumlular da katılabilir.

Kurumsal Danışmanlık

 

Kurumların performansı ve verimliliği İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının etkinliği ile doğrudan ilişkilidir. HRM Danışmanlık, şirketlerin insan kaynakları fonksiyonlarına yönelik olarak firmalara özel sistemler kurmaktadır. Bu sistemler modüler olarak  (ayrı ayrı) kurulabildiği gibi bütünsel olarak da projelendirilebilmektedir.

Firmaların kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmaları, karlı ve sürdürülebilir sonuçlar elde edebilmeleri amacıyla, HRM Danışmanlık tarafından kurulabilen İK modülleri:

 • İşe Alım ve Oryantasyon  Modülü
 • Performans Yönetimi Modülü
 • Kariyer Yönetimi Modülü
 • Eğitim Yönetimi Modülü
 • Ücret Yönetimi Modülü

  Bu modüller kapsamında ya da bağımsız olarak uygulanabilen alt modüller:
 • Kurumsal Görünüm Araştırması (Kurumsal check-up)
 • İş analizlerinin yapılması
 • Görev tanımlarının oluşturulması
 • Organizasyon şemasının oluşturulması
 • Çalışan memnuniyeti anketi
 • İşe alım sisteminin kurulması
 • Oryantasyon programının oluşturulması
 • Ücret araştırması
 • Ücret sisteminin oluşturulması
 • İşgücü yedekleme ve kariyer planlama sisteminin oluşturulması
 • Yetenek havuzunun oluşturulması
 • Performans değerlendirme sisteminin kurulması
 • Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması
 • Eğitim sisteminin kurulması
 • Ödül ve uyarı sisteminin oluşturulması
 • İK yönetmeliğinin hazırlanması (şirket İK politikaları ve kuralları, yetki tanımlamaları, vs)
 • Yetkinlik Sözlüğünün Oluşturması
 • Kurum kültürü analizi
 • İnsan kaynakları biriminin kurulması ve İK ekibinin yetiştirilmesi
 • Değerlendirme Merkezi
 • Kişilik envanteri uygulaması
 • El-göz koordinasyon testi
 • İş Hukuku danışmanlığı
 • Yeni Ufuklar- Outplacement