Performans Değerlendirme Sisteminde Balanced Scorecard (Kurumsal Karne)

İşletmeler, çalışanlarının ve işletmenin performansını ölçmek için değerlendirme sistemleri üzerine uzun yıllardır çalışmaktadır. Geleneksel performans değerlendirme sistemlerinde, sadece finansal boyutların ölçülmesinden kaynaklı eksiklikler ve yetersizliklerin gözlemlenmesi nedeniyle işletmeler, kendilerine en uygun değerlendirme sistemini oluşturmak için yeni arayışlara