BİR SOSYAL GİRİŞİMCİLİK MODELİ : GENÇ İŞİ KOOPERATİF

gençişiTürkiye’de çok fazla bilinmeyen, yapı ve tarımsal üretim kooperatiflerinden öteye geçemeyen kooperatiflere yeni bir soluk getiren Genç İşi Kooperatif ile yollarımız İzmir AB Dış İlişkiler Biriminin yürüttüğü (Erasmus+ KA3 kapsamında) ilk diyalog projesi olan İş’te Genç Projesi sayesinde kesişti. Gönüllülük sürecinin ardından ortaklığa doğru giden birlikteliğimiz 2. ayını doldurdu bile! Bu süreç içerisinde hem kooperatiflerle hem de sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili üretkenliğimi ve motivasyonumu arttıran, benim gibi gençlerce sosyal girişimcilik modeliyle kurulan kooperatifi tanıtmaktan memnuniyet duyuyorum.

Şimdi, kafanızda bulunan tüm dikey hiyerarşik yapıları, örgütlenmeleri bir kenara bırakın ve kooperatif yapısının demokratik katılımlı oluşumunun gençler tarafından yürütüldüğünü düşünün, işte bu Genç İşi Kooperatif! Bu kooperatif sizin tüm yaratıcılığınıza, düşüncelerinize, demokratik katılımınıza -siz istediğiniz ölçüde- yer veriyor. Tüm bunları gerçekleştirirken ise kişilerarası iletişimde şeffaflık, samimiyet, dürüstlük ve güven ilişkisini ön planda tutuyor. Yani şirketlerden farklı olarak gerçekten insan kaynağına, düşüncelerine değer veriyor.
Kooperatifler; ortaklarının ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir örgütlenmelerdir. Bu örgütlenmeler, ortakların sahipliği, ortaklarına hizmet etme ve ortaklarınca yönetilme, kendi kendine yetme, kendi kendine sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma birlik ve ilkelere dayalı işletmecilik özellikleri bünyesinde barındırırlar.
Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) 20-23 Eylül 1995 tarihleri arasında İngiltere’nin Manchester şehrinde yapılan 31. Kongresinde kooperatifçilik ilkeleri tartışılarak yeniden şekillenmiştir. Kooperatifçilik ilkeleri ;
1.Gönüllü ve açık üyelik
2.Ortakların demokratik kontrolü
3.Ortakların ekonomik katılımı
4.Özerklik ve bağımsızlık
5.Eğitim, öğretim ve bilgilendirme
6.Kooperatifler arası işbirliği
7.Topluma karşı sorumluluktur.
Kooperatifler; bireylerin, özellikle yoksul kesimin, tek başlarına elde etmeleri zor olan ürünler ve hizmetler için katma değer yaratırlar. Bu durum, ortaklara ait kaynakların birlikte verimli şekilde kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. Kooperatiflerin bireye ve topluma sağladığı faydalar şöyle sıralanabilir:
• Sürdürülebilir bir iş modelidir,
• Yerel ekonomileri güçlendirir,
• Yaşam şartlarını iyileştirir,
• İnsanlara sorumluluk kazandırır,
• Katılımcıdır

Genç İşi Bilimsel Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Kooperatifi, Türkiye’de genç – odaklı ilk Eğitim kooperatifi olarak 2015 Şubat ayında resmi yaşamına başlamıştır. “aydabir” adlı, kimlik, yaşam ve mekan üçgenine odaklanan, yenilikçi bir e-dergi çıkarmak üzere buluşan bir grup genç, çalışmaları yoğunlaşınca kurumsal bir çatı arayışına girerek, kolektif ve patronsuz çalışmaya, kar maksimizasyonu olmayan ancak artı değer yaratımına imkan veren kooperatif kurumsallığında karar kılarlar. Kuruluş işlemleri tamamlandığında Kooperatif, özerk çalışan girişimleri ve çalışma gruplarıyla artık gayri resmi bir gençlik grubundan çok daha fazlasıdır.
Genç İşi, toplumsal alanda var olan ve çözülmeyi bekleyen sorunlara yeni bir model olarak ortaya çıkmıştır. Genç istihdamını önceleyen bir kooperatiftir, yetkin bir beşeri sermayeden oluşmaktadır ve sermayenin temeli aslen bilgi ve deneyimdir. Kadrosu, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden mezun, yurtdışı eğitim ve yaşam deneyimi olan, idealist genç profesyonellerden oluşmaktadır. Yürüttüğü projelerle başarılı bir sosyal girişimcilik örneği sergileyen ve kar amacı gütmeyen tüzel kişiliği olan başarılı bir örgütlenmedir. Genç İşi Kooperatif; gençlerin kayıtlı ve güvenceli işgücü piyasasına eklemlenmesi hedefini gerçekleştirerek sürdürülebilir istihdamı sağlamak ve gençlerin uzmanlaştıkları alanlarda üretkenliklerini arttırmak amacıyla kurulmuştur. Toplumsal sorunların bilimsel yöntemler kullanılarak araştırılması amacıyla akademik veya profesyonel amaçlı sosyal araştırmalar yaparak, teorik altyapıların kullanılması için metodoloji geliştirilmesi, saha çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu ile veri toplama araçlarının geliştirilmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.
Genç İşi Kooperatif‘ i merak edenler için web sitesi olan http://www.gencisi.org/ da aylık faaliyet raporları yayınlanıyor. Kooperatifin kuruluşundan bugüne kadar alınan kararlar ve yürütülen projeler şeffaf bir şekilde paylaşılıyor ve ayrım gözetmeksizin gençlerin gönüllü üyeliğine açık bir şekilde ilerliyor. Her bölümden ve her yaştan gönüllü üyeler, gerçekleştirmek istedikleri projeleri kooperatifle işbirliği içerisinde gerçekleştirebilir ve yeni bir istihdam alanı yaratabilir. Günümüzde yaşanan işsizlik sorununa alternatif bir çözüm için, gençlerin kendi sosyal girişimlerini yaratmasının ne kadar önemli olduğunu bu tür yeni oluşumlarla bir kez daha anlıyoruz.
Gençlikle!

Konuk Yazar:
Elif GÖNÜLTAŞ

GENÇ İŞİ KOOPERATİF
Ortak / İnsan Kaynakları ve
Gönüllü Yönetimi Sorumlusu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir