Bir İK’ cıda Olması Gereken En Önemli Özellik Nedir? Neden?

Uzmanlarla Soru-Cevap köşemizde biz sorduk, uzmanlar yanıtladı.

“Bir İK’cıda olması gereken en önemi özellik sizce nedir ve neden?”

Bakioğlu CHRO su Özgür Güneri, Psikolog Serap Manisalı, AKG Gazbeton İnsan Kaynakları Yöneticisi Sercan Cürgül, İEÜ’nde Okutman, Kurumsal Eğitmen Zeynep Ceren Özkan ve Kutlusan İnsan Kaynakları Uzmanı Türker Okay bu konudaki düşüncelerini bizimle paylaştı…

 

Özgür Güneri  Özgür Güneri,  CHRO / Bakioğlu Holding

Aslında nesilden bağımsız bir yanıt olacak. İK cıların analitik düşünebilen , donanımlı hizmet alanındaki operasyonla süreç hakkında bilgili stratejik bakabilecek yetkinliklerde olmaları gerektiğini düşünüyorum.

Sevgiler, Ozgur

Serap Manisalı   Serap Manisalı, Psikolog

Bir çok jenerasyonun bir arada çalıştığı günümüz iş dünyasında yeni İK ci arkadaşlarımıza çok şeyler düşüyor, X, Y ve Z kuşağının ilişkilerini koordine edeceğinden İletişim mühendisi olmalı ve bunu yüksek EQ’ su (duygusal zekası) gerçekleştirmeyi becerebilmeli.

İnsan kaynaklarinı ilgilendiren bütün alanlarda yaratıcı fikirler geliştirebilmeli, inovatif olmalı ve bunları uygulama kısmında ise proaktif davranmalı.

 Sercan Curgul  Sercan Cürgül,  İnsan Kaynakları Yöneticisi / AKG Gazbeton

Yeni nesil İK da olması gereken en önemli özellik çok yönlülük olmalı.

Sosyal aktivitelerden, performans değerlendirmesine, görev tanımından insan psikolojisine, eğitim ihtiyacından hukuksal süreçlere kadar çok geniş bir alanda çalışıyoruz.

Çok hızlı gelişen teknoloji, XYZ kuşakları, yeni oluşan iş tanımları, sosyal ve ekonomik krizler, değişen beklentiler.

Bir firmanın stratejik hedeflerine ulaşmasında İK bir sinir ağı gibi çalışmaktadır ve her fonksiyonun bu stratejiye hizmet etmesi için çalışır.

Dolayısı ile bir İK cının mümkünse farklı pozisyonlarda çalışmış olması, gündemi sürekli takip etmesi, bütünü görerek bir adım önde koşması önemli.

Ceren Özkan  Zeynep Ceren Özkan, İEÜ’nde Okutman, Kurumsal Eğitmen

IK Profesyonellerinde olması gereken en önemli özelliklerin Yenilikçilik (Inovatif düşünme becerisi) ve Esneklik olduğunu düşünüyorum.

Çalışan profilinin, ihtiyaçlarının ve dolayısıyla önceliklerinin 5 yıl öncesine göre bile oldukça farklılaştığı bir ortamda Yeteneği bulmak, geliştirmek ve elde tutmakla görevli bir departmanın ve çalışanlarının en az bu çalışanlar kadar hızla kendini yenileyebilme kabiliyeti olmalı.

Çalışanlarımızdan artık yurt dışında yaşamaya açık olmalarını, sanal ortamda araştırma yapmayı, bilgiye ulaşmayı bilmelerini, farklı görevleri almaya açık olmalarını ve bir çok şapkayı aynı anda taşıyabilmelerini bekliyoruz.

Eskiye oranla çalışanlarımıza çok daha fazla görev ve sorumluluk veriyoruz ve tüm bu artan görevleri daha hızlı ve daha iyi yapmalarını bekliyoruz.

Böyle çalışanları bulabilecek, geliştirebilecek ve elde tutabilecek İKcılar da en az onlar kadar farklı sorumluluklar ve roller almak konusunda istekli ve esnek,

farklı metodları denemek konusunda açık ve yenilikçi olmalı.

Artık bir Facebook, Linked-In hesabı olmayan, buradan aday aramayan, Twitter da kimseyi takip etmeyen, edilmeyen bir IKcının ilk iş şirket stajyerleri ile oturup bir “sanal-mecra mentorlugu” alması şiddetle tavsiye olunur.

Yeni ve farklı olanı denemek ve uygulamak için hepimize bol şans!

TÜRKER OKAY2  Türker  Okay, İnsan Kaynakları Uzmanı/ Kutlusan A.Ş.

Bir İK’cı üniversite yıllarından itibaren İK gönüllüsü olmalı  ve işini mutlaka sevmelidir.

Kendisi için vakit ve fırsat yaratıp mutlaka çalışırken İK ile ilgili akademik ve uygulama eğitimi almalıdır. Özellikle uygulama eğitimleri için İK Sertifika programlarını tavsiye ediyorum. İş hayatında bulunan profesyonellerin tecrübelerini paylaştıkları bu tür eğitimler iş hayatının başında olanlar için çok iyi bir fırsat.

Mutlaka İngilizce bilgisine sahip olmalı ve bunu da araştırmacı kişiliği ile birleştirmelidir. Çünkü İK alanında yapılan akademik ve profesyonel çalışmalar ilk olarak Kuzey Amerika ve Avrupa’da gerçekleştirildiğinden dolayı bunları rakiplerden önce öğrenip, uyarlama çalışmalarına erkenden başlamak stratejik öneme sahiptir.

İnsanlar ile iletişimi iyi olan herkesin İK’cı olabileceğine dair bir düşünce olmasına rağmen sadece “iletişim” yeterli değil. Ayırca empati kurabilen, sabırlı, analitik düşünebilen iyi bir dinleyici olmalıdır. Duygusal zekası da yüksek olmalı ama yeri geldiğinde de “duygusuz” olması gerekli. Çünkü kararlarınızı beyniniz ile almanız gerekiyor kalbinizle değil.

Ayrıca bir İK’cı asla ofis insanı olmamalıdır. Masasından kalkıp üretim/hizmet alanına gitmeli şirket bünyesinde bulunan her pozisyonun işini nasıl ifa ettiğini yerinde görmeli. Bu sayede işe alım, performans değerlendirme, eğitim gibi İK fonksiyonlarında yapılması gereken revizyonları yerinde analiz edebilme imkanına sahip olur.

 Kısaca bir İK’cı superman/supergirl olmalı.

8 Yorum Bir İK’ cıda Olması Gereken En Önemli Özellik Nedir? Neden?

 1. Bekir Geçer-Başmüfettiş dedi ki:

  İK cılarda olması gereken en temel özellik veya yetkinlik “ispat edebilme” becerisi ve hukuk, personelcilik, muhasebe konularında da bilgi sahibi olmasıdır.Eğitim, işe alım, seçme vb. yetkinlikler yetersiz kalır.

 2. Yusuf İYİLİKCİ dedi ki:

  Günümüz artık sanayi toplumundan hızlıca bilgi toplumuna doğru ilerlemektedir. son iki yüzyıldan bu tarafa teknoloji, sermaye, makinalar, para önemli bir halmışken artık günümüzde ise üretim faktörlerinden emek yani insan unsuru önem kazanmıştır. bunun nedeni ise bilgiyi üreten ve onu kullananın insan olmasıdır. böylece bilgi toplunu olmak bilgiyi üretmek günümüzde önem kazanmıştır.
  Bilgiyi üreten insanı, yönlendiren ve ondan etkin şekilde faydalanmamızı sağlayanlar İK.cılarda önem arz ediyorlar. artık her kurum İK lardan profesyonel destek alma yoluna gitmektedir. “İnsan kaynakçım kadar etkin personel yönetimi ve kaliteli üretim gerçekleştirebilirim” düşüncesi hakim olmalıdır. Böylece anlıyoruz ki iyi bir İK cınında bazı özellikleri bulunmalıdır:
  İyi bir İK’ cı; üretimin en önemli unsurlarından olan insanı makine gibi düşünmeyip, onu psiko-sosyal bir varlık olarak ele almalıdır. Yani Hem iyi bir Sosyolog, Hem de iyi bir Psikolog olmalıdır.
  İK’ cı; çalıştığı kurumun örgütsel yapısını ve kültürünü bilmelidir. iyi bir işletmeci olmalıdır.
  İK’ cı; davranış bilimlerini ve iletişimi iyi kullanabilmelidir.
  İK’ cı; iyi bir MOTİVASYONCU olmalıdır. İtici güç ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasında etkili olan motivasyonu iyi kullanabilmeli…
  İK cı olan kişiler için birçok özellik söyleriz ama genel olarak şunu söyleyebiliriz: “İNSANı tanımalıdır!”

 3. […] Türker  Okay, İnsan Kaynakları Uzmanı/ Kutlusan A.Ş. […]

 4. BÜLENT EVCİMEN dedi ki:

  İ.K’cı da olması gereken en önemli özellikler:

  1- Öncelikle duygulardan arınıp, ADALET mantığıyla hareket etmeyi öğrenmeli.
  2- Yabancıların yazdığı bilimsel yöntem ve sistemlerden faydalanmalı ama aynı zamanda ÜLKE İNSANINA ÖZGÜ DAVRANIŞ VE KARAKTER yapısınıda dikkate almalı.
  3-Kuruma özgü avantaj ve dezavantajları tespit edip, sistemlerini bunun üzerine kurmalı.
  4- Güncel mevzuatı her sabah pc’yi açtığında takip etmeli….
  5- Birlikte çalıştığı diğer İK’cı arkadaşları ile her bilgiyi paylaşmalı ve ekip çalışması doğrultusunda her fikri dinlemeli..

  Saygılarımla BÜLENT EVCİMEN/İK UZMANI-KIYI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

 5. Onur ÜNLÜ dedi ki:

  İK Uzmanlarımızın söylediklerine bakılacak olursa, özetle ortaya çıkan tablo,
  – Adaletli olacak,
  – İyi bir dinleyici olacak
  – Yeniliğe açık, kararlı ve sürekli gelişim içerisinde bulunacak.
  – Ekip çalışmasına olanak vererek, çalışmalarında sistem objesini ön plana çıkarmalı.
  – Şirket misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini benimseyip görev ve sorumluluklarını bu doğrultuda yapmalıdır.

  İK uzmanı yaptıkları ve yapacaklarında Güven verip, tazeliğini korumalıdır.

 6. İsmail ASLAN İK dedi ki:

  Merhaba;
  Konu başlığı ile ilgili olarak yemeği birazda lezzetlendirmek isterim.

  İnsan Kaynağını sağlayan,sağladığı bu kaynağa yatırım yapan yaptığı yatırımı iyi izleyen,gözleyen,gözlerken riskleri önceden fark edebilen ederken de ara ara bunlara dokunabilen şekil verebilen sistemsel düzenek kurabilen kurduğu bu sistemi sürekli ayakta tutmasını sağlayabilen,politika üreten ürettiği politikalarının insanların hareket etmesini sağlayabilen egolarından arınmış tüm insanlardan birer parça edinmiş kişiler..

 7. rabiahacettepeli dedi ki:

  Bu üniversitelerden alınan sertifikalarla kurumlardan alınan sertifikaların farkı nedir

 8. KOLTUKSUZ MÜDÜR dedi ki:

  KARAKTERİSTİK OLARAK

  Her şeyden önce Adil olmalı.
  Vereceği kararların arkasında durması için cesur olmalı
  Tarafsızlık ilkelerinden taviz vermemesi (koltuk korkusu olmamalı)
  Şeffaf olmalı
  Empati kurmalı
  Kısaca insanlık namına her şeyi taşımalı

  SOSYAL AÇIDAN

  İnovatif
  Stratejist
  Teknoloji ve bilim
  Sanat ve Kültür
  Sosyal Medya
  Spor Faaliyetleri ( Beyin Çalıştırır)
  (X,Y,Z,Ş )ve bundan sonraki kuşakları iyi takip ve analiz

  HUKUKİ OLARAK

  Çalıştığı özel ya da kamu varlığın misyonu ve vizyonuna göre politika üretmeli ve bu yol üzerinden İK planlaması yapmalı

  Kesinlikle 4857,657,kamuysa KİK ve 5393 vs. sayılı kanunları adı soyadı gibi bilmeli

  SGK VE MALİYE BAKANLIĞI İLE İLGİLİ PERSONEL ÖZLÜK HAREKETLERİ VE ÇALIŞILAN KURUM KURULUŞ VS. İÇİN İRTİBATTA OLMAYI.

  SİSTEM OLARAK

  F.TAYLOR İLE E.MAYO KARIŞIMI OLMALI, AMA GEREKTİĞİNDE STEPHAN HAWKİNG DEN EİNSTAİNDEN KAÇINMAMALI

  ETKİLEŞİMLERİ

  PSİKOLOJİ
  SOSYOLOJİ
  BİLİM
  HABER GÜNDEM

  YARARLI SİTELER

  GÜNDEM HABERLER
  RESMİ GAZETE ( ÇÖKÜN )
  DPB
  İŞKUR
  SGK
  KAYMAKAMLIK,VALİLİK.EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU KURUMLARI
  MALİYE BAKANLIĞI
  BUMKO ( ÖDEMELER CETVELLER )

  DİL AÇISINDAN

  MÜMKÜNSE KENDİ DİLİNİ DÜZGÜN KONUŞUP DİĞER DİLLERE SONRA GEÇİŞ YAPSIN.

  İNGİLİZCE Yİ SÖYLEMEME ZATEN GEREK YOK.

  KURUM YA DA KURULUŞ NE İLE İLGİLİ İSE ( ÖZELLİKLE HANGİ ÜLKE İLE ÇALIŞILIYORSA ) ORAYA AİT DİL

  BİLGİSAYAR SİSTEMLERİNDE

  KESİNLİKLE DONANIM YAZILIM BİLMELİ

  HATTA MATRİX GİBİ OLMALI. kanatlanmadan uçmalı

  bunları baya baya detaylı uzun uzun daha da bilimsel bir boyutta ve jargonlarla açıklamak isterdim ama üşendim .

  aslında bunları tek bir kelime de toplayabilirim ama o kelimeyi siz bulursanız koltuksuz bir müdür olabilirsiniz 🙂 onun için bulmayın :)bende size söylemeyeyim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir